OUTVIEW

FILM FESTIVAL

Closing Ceremony | Award Show Cinema Lais

2016

Director | Show Caller

Akis Gourzoulidis

© 2020 | Akis Gourzoulidis | Athens, Greece | michail.gourzoulidis@gmail.com 

  • LinkedIn Social Icon
  • IMDb
  • Facebook Social Icon
  • Vimeo Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Stage32